De nieuwe bedrijfsregeling brandregres

02-02-2016 De nieuwe bedrijfsregeling brandregres

Per 1 januari 2014 is er een nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres ingegaan. De zoveelste  regeling, de zoveelste verandering. Niets nieuws onder de zon, zou je zeggen. Juist daarom schenken we er in dit bulletin aandacht aan. Want de nieuwe regeling is wezenlijk anders dan de oude en heeft directe gevolgen voor het aansprakelijkheidsrisico voor ondernemers en gebouweigenaren. Wat is er dan precies veranderd? Hoe zien die gevolgen eruit? Wat kan Molenaar & Zwarthoed Adviseurs voor u doen? Adviseur Nico Runderkamp gaat in op deze actualiteit, die ongewild om actie vraagt.

De 'Bedrijfsregeling Brandregres' spreekt nou niet direct tot ieders verbeelding. Wat moet iemand zich hierbij voorstellen?

"De Bedrijfsregeling Brandregres is een afspraak tussen verzekeraars," legt Nico Runderkamp uit. "Even een stukje achtergrondinformatie. Het is een algemeen recht van een verzekeraar om een partij aansprakelijk te stellen wanneer ze denken hier een schade op te kunnen verhalen. Stel: Iemand valt van een steiger en breekt zijn rug. De verzekeraar zal dan onderzoeken of ze de kosten van de dokter, het ziekenhuis, de hulpmiddelen, de gederfde inkomsten, kortom: de totale schade ten gevolge van het letsel, op de werkgever kunnen verhalen. Bij de Brandverzekering* is er echter iets geks aan de hand rond aansprakelijkheid. De Brandverzekeraars hebben in het verleden afgesproken om hun wettelijk recht om een aansprakelijkheidsprocedure te starten, te beperken.  In de praktijk kwam dit tot uitdrukking in een regeling waarin de maximale aansprakelijkheid was beperkt tot 500.000 gulden. Dit noemde men de Regeling Brandregres."

Wat betekende deze regeling voor verzekeraars en bedrijven?

"Met deze regeling werden onder andere slepende juridische geschillen en torenhoge juridische kosten voorkomen. Ook werd zo administratieve rompslomp vermeden van het over en weer betalen van schadebedragen. Bovendien schiep het duidelijkheid voor bedrijven. Als bijvoorbeeld door brand in jouw bedrijf het bedrijf naast je ook in brand vloog en er sprake was van aansprakelijkheid, was je aansprakelijkheidsrisico gemaximeerd tot een bedrag van FL. 500.000,-. Dit was gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering. Al bedroeg de schade een veelvoud. Het risico dat een schade dit maximum overschreed, werd door de verzekeraars marktbreed gedragen. Toen de euro werd ingevoerd werd dit bedrag € 500.000,-."

Wat is er per 1 januari 2014 veranderd?

"Waar het bedrijven betreft is de belangrijkste wijziging dat verzekeraars het afzien van het verhaalsrecht overboord hebben gegooid. Met andere woorden: wanneer een bedrijf een schade veroorzaakt aan een andere partij - vallend binnen hun Brandverzekering - dan kan de verzekeraar van de andere partij het bedrijf aansprakelijk stellen in een procedure. De hoogte van de schadeclaim is niet langer aan een maximum gebonden en is dus in principe onbeperkt."

Wie heeft dit bedacht en waarom?  

"Het Verbond van Verzekeraars,"antwoordt Nico Runderkamp. "Het Verbond stelt dat het zorgvuldig handelen door ondernemers zo wordt gestimuleerd. In hun optiek zullen ondernemers zo meer en beter op preventie zijn gericht. Ook verdedigen ze hiermee het principe ‘de vervuiler betaalt’. Wijzelf, gesteund door onze brancheorganisatie en belangenbehartiger voor financieel adviseurs Adfiz, zien er ook een truc in van verzekeraars om een premieverhoging door te voeren. Adfiz stelt de regeling dan ook publiek en politiek ter discussie. Maar goed, de regeling is ingegaan en daar doe je verder helemaal niks tegen."

Wat betekent dit nu voor ondernemers?

Nico Runderkamp neemt even tijd voor hij vervolgt: "Kijk, geen enkele ondernemer wil brand en al helemaal niet de veroorzaker zijn van brand bij de buren. Of de veroorzaker van brand zijn ten gevolge van werkzaamheden bij een opdrachtgever. Toch zeggen de statistieken dat het een paar keer per jaar gebeurt. Als jij de ongelukkige gebouweigenaar of ondernemer bent die het treft, kan de verzekeraar met de nieuwe regeling alle bijkomende kosten op jouw bedrijfsbordje leggen. Dat varieert van materiële schade aan gebouwen, interieur en spullen tot indirecte bedrijfsschade (bedrijfsstilstand tot faillissement), schade aan gemeentevoorzieningen, schade aan milieu, schade aan de gezondheid en mogelijk zelfs slachtoffers. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat de claim in zo'n geval enorm kan oplopen. Wordt de claim toegekend en is het verzekerde bedrag niet hoog genoeg, dan is een faillissement waarschijnlijk onafwendbaar."

Dat klinkt schokkend. Is het zo erg?

"Binnen de Bedrijfsregeling Brandregres is er sprake van een ingrijpende verandering, dat zeker. Relativerend zeg ik er achteraan dat de kans op een calamiteit natuurlijk klein is. Maar hierin schuilt nou ook net het gevaar. Een ondernemer kan denken: ach, de kans dat mij dat gebeurt is te verwaarlozen. Ik kies voor een laag verzekerd bedrag, want daar hangt een lage premie aan vast. Of: laat ik kiezen  voor de middenweg, dan zit ik wel goed.Logische gedachten, die ik vaak hoor en ook begrijp. Maar het gaat hier nou juist over die ene keer dat je wél te maken krijgt met water-, storm-  of brandschade. Heb je dan je risico te laag ingeschat omdat je niet teveel premie wilde betalen, dan kan het gelijk het einde van je bedrijf betekenen en van alles waarvoor je hebt gewerkt. En dat is dus wezenlijk veranderd ten opzichte van de vorige regeling. Begrijp me goed, ik wil klanten niet bang maken, maar het is zoals het is. Daarbij zijn wij wettelijk  gebonden aan onze zorgplicht. Wanneer  zich een brand voordoet en onze klant behoorlijk onderverzekerd is, dan kunnen wij daar ook op aangesproken worden."

Wat raad je gebouweigenaren en ondernemers aan?

"Gelukkig zijn er al heel wat ondernemers en gebouweigenaren zelf in actie gekomen. Maar aan het merendeel is de regeling geruisloos voorbij gegaan. Diegenen doen er verstandig aan de polis goed na te kijken met de nieuwe regeling in het achterhoofd. Is de aansprakelijkheidsdekking realistisch? Nou is dat misschien wat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wanneer je niet zeker bent, adviseer ik contact met mij of een van onze andere adviseurs op te nemen. Samen maken we dan een analyse waarbij de risico's van de bedrijfsactiviteiten en -omstandigheden worden omgezet in een realistische aansprakelijkheidsdekking. Overigens... nog een heel ander risico van een te lage dekking is het mislopen van opdrachten. Met name opdrachtgevers in de bouw kijken naar aanleiding van de nieuwe Brandregresregeling kritisch naar de aansprakelijkheidsdekking van (onder)aannemers. Een te lage dekking houdt een onverantwoord risico in voor de opdrachtgever. Hij kiest dan liever voor een partij waar hij een eventuele schade zeker op kan verhalen."

Dus kort door de bocht is het voor ondernemers en gebouweigenaren een kwestie van het te verzekeren bedrag checken en eventueel aanpassen?

"Grotendeels, maar niet helemaal," nuanceert Nico Runderkamp. "Naast inschatting van het te verzekeren bedrag kunnen we tijdens een analyse gelijk andere risicofactoren meewegen. Er bestaat immers ook altijd een risico dat de verzekeraar stelt dat de ontstane schade niet onder de dekking valt. Een voorbeeld? Verzekeraars kunnen in de voorwaarden eisen dat het bedrijf vaste veiligheidsprocedures volgt en dat dit kan worden aangetoond. In geval van brand zal de verzekeraar bijvoorbeeld direct vragen of de wettelijk verplichte NEN 3140 keuring is uitgevoerd en of de aanbevelingen zijn opgevolgd. Het kijken naar de voorwaarden is dus ook heel belangrijk. Daarnaast kan het slim zijn om risico's die bepaalde bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen, anders te organiseren. Die activiteiten kunnen ondergebracht worden in een andere rechtsvorm, bijvoorbeeld in een aparte B.V. of V.O.F. Wij denken en kijken met onze klant mee. Daaruit volgt een advies over wat noodzakelijk is en wat verstandig zou kunnen zijn. Waar het om gaat is dat de risico's adequaat zijn afgedekt, ook na ingang van deze nieuwe regeling. Daar zijn we voor."    

Voorkomen is beter dan genezen

12-10-2020 Voorkomen is beter dan genezen

Verkoop horecapanden is aan de orde van de dag

04-09-2020 Verkoop horecapanden is aan de orde van de dag

6 maanden Corona en wat nu?

01-09-2020 6 maanden Corona en wat nu?

Wat wijzigt er in het 3e steunpakket?

31-08-2020 Wat wijzigt er in het 3e steunpakket?

De MZA Horeca nieuwsbrief blijf op de hoogte van acties en het laatste nieuws

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan ons cookiebeleid.