Met pensioen op 67 jaar...

Met pensioen op 67 jaar...

Er gaat geen dag voorbij of pensioen is in het nieuws. Maar wat betekent dat nu allemaal voor u als werkgever? Werknemers zijn benieuwd en bezorgd over de mogelijke gevolgen van de vele wijzingen in de wetgeving en het regeerakkoord voor hun collectieve pensioenregeling. Maar ook voor u als werkgever hebben de wijzigen verstrekkende gevolgen. De verschuiving van de Aow-leeftijd is niet langer een onderwerp van discussie: het is een gegeven waar iedereen mee te maken krijgt.

Ingewikkelde materie?

‘Het is moeilijk om over de wijzigingen op het gebied van pensioen te praten zonder in technische zin te diep op de zaken in te gaan’, zegt Kees Tuijp, directeur van Molenaar & Zwarthoed. ‘De materie is complex en een gemiddeld gesprek wemelt van het vakjargon, daar wil je klanten niet teveel mee lastig vallen. Wat ik daar wel over kan zeggen, is dat de eisen die gesteld worden aan pensioenadviseurs zoals wij steeds zwaarder worden. Nieuwe wetgeving dwingt ons voortdurend alert te blijven en te anticiperen op wat van ons gevraagd wordt. In voor 2014 moesten zelfs alle pensioenadviseurs opnieuw een opleiding volgen en een diploma halen om hun vergunning te behouden’.

Wat betekent een hogere Aow-leeftijd?

De verandering van de Aow-leeftijd van 65 jaar naar 67 jaar, en voor jongeren misschien nog wel veel later, heeft impact op alle collectieve pensioenregelingen. Dit zijn de regelingen tussen werkgevers en werknemers. Deze zijn vaak in een ver verleden afgesloten en vastgelegd in contracten waarvoor ogenschijnlijk geen aanpassingen meer noodzakelijk waren. ‘Maar niets is minder waar’, legt Kees Tuijp uit. ‘Op het moment dat de wetgever, lees Tweede Kamer, de Aow-leeftijd verandert, heeft  dat meteen gevolgen voor de pensioencontracten die wij voor onze werkgevers hebben afgesloten. En dan blijkt ook dat een collectief pensioen toch ook een individuele regeling is, wij moeten op het niveau van de deelnemer de gevolgen van de wijzigingen in kaart brengen. Hij of zij moet namelijk instemmen met de wijziging van de regeling aan de nieuwe wetgeving.’

Wat doet de verzekeraar?

‘Bij een wijziging van de (fiscale) wetgeving gaat de verzekeraar waar de collectieve regeling is afgesloten de regeling aanpassen en de kapitalen herberekenen. Hij heeft immers te maken met een nieuwe situatie waarbij naast de latere uitkeringsdatum ook de toenemende gemiddelde levensverwachting een rol speelt. Het is niet zo dat alle verzekeraars dezelfde aanpak hanteren: een recent afgesloten regeling waarin al geanticipeerd is op de huidige ontwikkelingen vraagt om minder aanpassing dan een oudere regeling. Daarnaast verschillen verzekeraars onderling ook van mening over de uitwerking en interpretatie van bepaalde regels. Als adviseur krijgt je dus een willekeur aan standaard voorstellen voorgeschoteld. Wij bekijken dan per regeling en per individu wat de consequenties zijn en hoe het financiële plaatje er in de nieuwe situatie uitziet.’

Nieuwe ontwikkelingen door lage dekkingsgraad

Door verminderde beleggingsopbrengsten en een aanhoudende lage rente hebben veel pensioenfondsen te kampen met een te lage dekkingsgraad waardoor de pensioenuitkeringen onder druk komen te staan of zelfs (tijdelijk) verlaagd worden. Omdat het de verwachting is dat op korte termijn de rente niet zal stijgen zal er dus geen substantiële verbetering van hun financiële positie optreden. Hierdoor zijn de pensioenfondsen op zoek naar nieuw kapitaal. Daarbij zetten de pensioenfondsen vooral in op het nagaan of werknemers wel in de correcte collectieve regeling zijn ondergebracht. Een voorbeeld: een onderneming heeft als activiteit de productie en bewerking van metalen profielen, heeft daarnaast een aannemerstak en een winkel waar bouwmaterialen en gereedschap worden verkocht. De vraag is dan in welke collectieve pensioenregeling het personeel is ondergebracht. Zijn bijvoorbeeld uit het oogpunt van gemak en uniformiteit alle werknemers aangemeld bij het Pensioenfonds  voor de metaal? Dan kan het Pensioenfonds voor bouw of de detailhandel claimen dat het personeel bij hen hoort. Omdat het om een verplichte regeling gaat, kan de werkgever vaak niets anders doen dan het pensioenfonds gelijk geven en de premie die met terugwerkende kracht wordt berekend, te voldoen. Dat kan opeens behoorlijk in de papieren lopen. Het komt ook voor dat er in het verleden door de werkgever zelf een pensioenregeling is afgesloten bij een verzekeraar terwijl hij aangesloten had moeten worden bij een pensioenfonds. Ook dan moet de werkgever met terugwerkende kracht de premies aan het pensioenfonds voldoen.

‘Bij Molenaar & Zwarthoed zijn we daarom voortdurend bezig om onze deskundigheid op niveau te houden. Daarvoor volgt ons personeel aanvullende opleidingen zodat onze klanten kunnen rekenen op kennis naar de laatste stand van zaken. Met de geschetste ontwikkelingen in pensioenland is dat een must’, constateert Kees Tuijp. ‘Wij moeten gecertificeerd zijn om onze klanten over collectieve pensioenregelingen te mogen adviseren. Aan het behalen en behouden van dat certificaat worden pittige eisen gesteld. Sinds de invoering ervan is het aantal bevoegde adviseurs in Nederland gedaald van 2600 naar 900, dat zegt genoeg. Door die certificering kunnen we niet alleen optreden als deskundig partner maar is daarmee ook de continuïteit van pensioenregelingen van onze klanten op de lange termijn gewaarborgd.’

En de ondernemer zelf?

Daar waar de ondernemer het beste met zijn personeel voor heeft, schiet zijn eigen belang er nog wel eens bij in. ‘Dat is natuurlijk geen goede zaak’, vindt Kees Tuijp. ‘Als je erop rekent dat er een goed moment komt dat je als ondernemer je inspanningen kunt verzilveren voor een mooie oude dag, dan neem je toch een risico. Het is raadzaam ook aan jezelf te denken en geld opzij te zetten voor een solide oudedagsvoorziening. Veel van onze klanten hebben al een M&Z-plan. Dit plan is een dienstenpakket in abonnementsvorm. Het abonnement behelst het beheer en de nazorg van al uw complexe financiële producten. Daarnaast ontvangt u elke drie jaar een rapport waarin alle financiële zaken duidelijk zijn vastgelegd zowel voor nu, als voor de toekomst. Door het plan zijn verrassingen uitgesloten en weet je waar je aan toe bent. ‘Heb je toch meer tijd om te doen waar je echt goed in bent: ondernemen.’

Versoepeling maatregelen; een lichtpuntje?

27-05-2020 Versoepeling maatregelen; een lichtpuntje?

Is de waarde van uw horecapand wel juist getaxeerd?

25-05-2020 Is de waarde van uw horecapand wel juist getaxeerd?

Noodplan verlengd, dit zijn de wijzigingen

20-05-2020 Noodplan verlengd, dit zijn de wijzigingen

Bedrijfsfinanciering is ook nu mogelijk

11-05-2020 Bedrijfsfinanciering is ook nu mogelijk

De MZA Horeca nieuwsbrief blijf op de hoogte van acties en het laatste nieuws

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan ons cookiebeleid.